DVH Veilig Wonen - Advies en Consultancy

Projecten Nieuwbouw en Bestaande Bouw

(Ontwikkeling, bouwplan en ontwerp)

Nieuwbouw

Voor Nieuwbouwprojecten ontwikkeld onder het Politiekeurmerk Veilig Wonen® geldt in principe dat het ontwerp van de gehele wijk, alle van toepassing zijnde eisen, positief moet worden ingevuld. Bij het voldoen aan de eisen kunnen na (gefaseerde) inspectie door R2B Inspecties B.V. de inspectiecertificaten "Veilige Woning" en "Veilige Wijk" verstrekt worden.

Bestaande Bouw

Voor Bestaande Bouw projecten welke gerenoveerd of alleen opgeplust worden naar een PKVW beveiligde woning onder het Politiekeurmerk Veilig Wonen® geldt dat de certificering los staat van elkaar. Dat wil zeggen dat de Certificaten Beveiligde Woning en de inspectiecertificaten Veilig Complex en Veilige Omgeving los van elkaar kunnen worden uitgegeven. Belangrijk is wel dat het inspectiecertificaat Veilige Wijk pas dan kan worden verstrekt indien alle genoemde certificaten zijn behaald, waarbij opgemerkt dat 60% van de woningen gecertificeerd behoeft te zijn.

Het tijdig en vooraf inschakelen van DVH Advies en Consultancy zorgt voor een probleemloos traject van advies naar certificering. DVH Advies en Consultancy biedt u diensten aan op het gebied van de Veiligheidseisen (PKVW) op planologisch en stedenbouwkundig niveau. Lees de mogelijkheden.

Nieuwbouw en Bestaande Bouw

Advies van DVH Advies en Consultancy is zowel in de VO- als in de DO-fase mogelijk. Tevens kan DVH ingeschakeld worden bij lopende projecten welke al wel gerealiseerd zijn, maar nog niet gecertificeerd.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek en vraag naar de mogelijkheden, maar vooral naar de voordelen om te kiezen voor DVH Advies en Consultancy in uw specifieke situatie.