Werkgroep Kwaliteit

Besluiten PKVW-werkgroep Kwaliteit

De PKVW-werkgroep Kwaliteit heeft een aantal besluiten genomen over diverse aanpassingen in de eisen. De besluiten zijn inmiddels gecommuniceerd via de website van het CCV.

- Besluit Beloopbare ruimte Handboek PKVW eis W5 BB en Handboek PKVW NB eis W8
- Besluit Verlichting in vandalismebestendige constructies Handboek PKVW NB eis O4
- Besluit Bereikbaarheid in Bestaande Bouw (21 januari 2011)
- Besluiten PKVW-Werkgroep Kwaliteit (5 februari 2010)